https://h2der.org/wp-content/uploads/2022/07/ranahanim.jpg

Doç. Dr. Rana Atabay Kuşçu

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Kurucu Üyesi

Lise eğitimini Nişantaşı Anadolu Lisesi’nde, lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Fakültesi İktisat Bölümü’nde, yüksek lisans eğitimini Marmara Üniversitesi İktisat Politikası Ana Bilim Dalı’nda ve doktora eğitimini ise aynı üniversitenin İktisadi Gelişme ve Uluslararası İktisat Ana Bilim Dalı’nda tamamlamıştır.

Akademik kariyerine 2002 yılında İstanbul Ticaret Üniversitesi’nde başlamış; akademik ve idari
görevlerde bulunmuştur.

2015 yılından bu yana İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi ve Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü olarak görev yapmaktadır.

Uluslararası ticaret, uluslararası iktisat, ihracatın temelleri ve ihracatta uluslararası pazarlama stratejileri, Yeşil Mutabakat ve ticarete etkileri, mesleki eğitimin kariyer ve istihdamdaki yeri konularında dersler ve eğitimler vermektedir. Dijital medya üzerinden ilgili alanlarda bilgi ve yorum sunmuştur.

Yeşil Akademi Platformu sosyal girişimi kurucu üyesidir.