Solar power panel on sky background,3D rendering

Yeşil Hidrojen Üretimi

Yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik kullanılarak suyun elektrolize edilmesi ile üretilir.

Yani rüzgar ve güneş enerjisinden sağlanan elektrik, yeşil hidrojen üretiminin anahtarıdır.

Avrupa’nın elektrik üretiminde rüzgar santralleri için en verimli ülke İngiltere’dir, Türkiye ikinci sıradadır.

Avrupa’nın elektrik üretiminde solar enerji için en verimli ülke İspanya’dır, Türkiye ikinci sıradadır.

Rüzgar ve solar enerji üretimi bütün değerlendirildiğinde, Türkiye’nin potansiyeli birinci sıradadır.

Hidrojen Üretim Alanları