Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği

HAKKIMIZDA

Enerji sektöründe çok uluslu yapılar içinde yer alan, Türkiye’nin yanı sıra çeşitli AB ülkeleri (Almanya-İtalya-Litvanya-Yunanistan gibi), ABD ve Kanada’da faaliyet gösteren şirketler; ülkemizin enerji sektörünün yapısal gelişim ve dönüşüme yön vermiş yöneticiler ve akademisyenlerden oluşan kurucu kadrosuyla, H2DER Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği, enerjideki zorunlu dönüşümü idrak etmiş yetkin ve sorumlu üyeleriyle, enerji sektörünün sıfır karbon yolculuğunda, yeşil hidrojen üretimi ve fosil yakıtlar ile ikamesine katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.

H2DER, aynı zamanda kabul görmüş ortak zeminler arasında yer alarak enerji alanının karar vericileri ve tüm sektör paydaşları için yeşil hidrojen başlığında yol göstericiler arasında yer almayı hedeflemektedir.

Derneğin çalışmalarında odak noktası, Türkiye’nin 2053 sıfır karbon hedefinde yeşil hidrojenin zorunlu varlığını anlatabilmektir.

Ülke ekonomisinin en önemli gücü olabilecek yeşil hidrojen üretiminde, dünya enerji sektöründeki gelişmelerle eş zamanlı bilgilendirmeler ve analizler ile karar vericilere ve ülkemizin enerji sektörüne ışık tutmak azmindedir.

Üyelerinin birikim ve çalışmalarının yanısıra ulusal/uluslararası seminer/konferans/zirve gibi etkinlikler ve yayınlar yoluyla düşük karbonlu bir enerji sistemine geçişte, gerçekçi değerlendirmeler ile ülkenin yeşil hidrojen potansiyelinin hayata geçirilmesine, yenilenebilir enerji dönüşümünde teknik fizibiliteden ilgili politika araçlarına yönelik saygın anlayışın oluşturulmasına yardımcı olmayı hedeflemektedir.

https://h2der.org/wp-content/uploads/2022/06/h2der-hakkimizda.jpg

Amaç

Yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen yeşil hidrojen kullanımının yaygınlaştırılması ve geliştirilmesine katkı sağlamak,

Toplumun /enerji sektörünün yeşil hidrojene dair bilgi ve farkındalık düzeyini yükseltmek,

Yeşil hidrojenin verimli, yaygın kullanımı ve ülke ekonomisine katkısı konusunda kamuoyu oluşturmak,

Hidrojen alanında faaliyet gösteren ülkelerdeki sivil toplum kuruluşlarıyla işbirliğinin geliştirilmesi ve kalkınma deneyimlerini bu ülkelerdeki kurum ve kuruluşlarla her düzlemde paylaşmak,

Kamu kurumlarına hidrojen ile enerjinin taşınması ve depolanmasına dair görüş ve tavsiyelerde bulunmak,

Hidrojen sektörünü ilgili platformlarda temsil etmek,

Hidrojen teknolojisi ile uyumlu elektrik üretim sistemlerinin uygulamalarının ve kurulumlarının teknik kurallara uygun yapılmasına katkıda bulunmak,

Hedef

Hidrojenden elektrik üretimi, dağıtımı vb. konularda kamuoyunu aydınlatmak ve bu konulara ilişkin diğer faaliyetlerde bulunmak,

Hidrojenden elektrik üretimi konusunda üretici, satıcı, tedarikçi, işletmeci, uygulayıcı ve yeşil hidrojen sektörüne yönelik faaliyet gösteren diğer alt sektörleri bünyesinde toplayarak bunların üyeleri arasında birlik, beraberlik ortamı oluşturmak ve sektörü bir araya getirmek,

Ülkemizde yerli, hidrojenin enerji sistemine uygulanabilirliğini arttıracak yenilik odaklı ekipman ve metotlarının geliştirilmesine katkı sağlamak, bu alanda sektörü, istihdamı ve bilgi düzeyini yükselterek ülkemizin uluslararası alanda rekabet gücünü artıracak çalışmaları desteklemek ve yönlendirmek amacıyla; yerli hidrojen üretim ve dönüşüm ekipmanı imalat teknolojilerinin araştırılması-geliştirilmesi,

Hidrojen sanayisi ekipmanı imalat sektörlerimizin desteklenmesi,

Yerli hidrojen kaynakları kullanım potansiyelimizin artırılarak enerji ve ekipmanlarında dışa bağımlılığın azaltılması,

Yerli enerji endüstrimizin desteklenerek geliştirilip sektörde istihdamın artmasına katkıda bulunulması,

Kamuoyundan yaygın ve güçlü destek alınması