Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği

Başkanın Mesajı

Başkandan…

Dünyamız artık bildiğimiz dünya olmaktan çok uzakta.

Olağanüstü günler, yıllar yaşıyoruz.

1970’lerde 4 milyarı ancak geçebilen dünya nüfusu, 50 yıllık dönemde, iki katını aşmış durumda.

İhtiyaçlar katlanarak artarken insanın ürettiği sorunlar, geleceğimizi de tehdit eder halde.

Çünkü kaynaklar hala sınırlı, ihtiyaçlar hala sonsuz ve insanlık sürekli tüketiyor.

Sanayi devriminden bu yana, sadece yağmalar gibi kaynak tüketmiyoruz, kirletiyoruz.

Sonuçları, ilk başlarda “ozon tabakası delindi” açıklamaları duyulunca idrak edilir gibi olmuştu.

Ancak sorumsuzluğun sonuçları, uluslararası ortak çabayı zorunlu hale getirdi.

Covid-19 süreci, felaketlere karşı birlikte hareket edilebildiğini gösterdi.

Bu birliktelik, artık her alanda daha güçlü yapılarla destekleniyor.

2050’nin “sıfır karbon” hedefinin gerçekleştirilmesi, geleceğimiz için elzemdir.

Bu hedefe, enerjide dönüşüm gerçekleşmeden ulaşmak mümkün değildir.

Fosil yakıtlardan uzaklaşırken ikamesini yenilenebilir enerji ile sağlamak dönüşümün ana hedefidir.

Şöyle bir enerji düşününüz; yakıyorsunuz, atık olarak saf oksijen çıkıyor.

Hidrojen en değerli enerji kaynağına dönüşürken başrolü “yeşil hidrojen” alıyor.

Eşsiz rüzgar koridorları, verimli güneşiyle yenilenebilir enerjide muazzam bir potansiyelimiz var.

Bu enerjiyi depolarken de tüketirken de yeşil hidrojenden yararlanmak üç ana başlıkta ülke yararı doğuracak:
1- Enerji ithalatı azalacak.
2- Enerji ihracatında söz sahibi ülkelerden olunabilecek.
3- GSMH için, ülke bütçesine büyük girdi ve fayda sağlayacak gelire dönüşecek.

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği, vizyoner bir grubun buluşması ile doğdu.

Ülkemizin ve çocuklarımızın yarını için, enerjideki bu dönüşümün; özelinde de Yeşil Hidrojen üretiminin vaz geçilmez unsurlardan olduğunu savunuyoruz.

Bu ürünün üretim ve tüketimine dair tüm süreçleri için yol gösterici olacağız.

Aramızdaki iş insanları, akademisyenler, kurumlar kurum temsilcileri ile, büyük bir sektörün bileşenlerini, ülke geleceğine fayda vizyonunda buluşturacağız.

Üretim süreçlerinden, istihdam alanlarına dek Yeşil Hidrojen ile ilgili her konuda, ülke geleceğini öncelikli kılan mevzuatın oluşmasına katkı vereceğiz.

Biliyoruz ki bu tüm çabamız, çocuklarımızın ve ülkemizin geleceğinde buluşacaktır.

Saygılarımla

Yusuf GÜNAY
Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı

https://h2der.org/wp-content/uploads/2022/07/hero_single_service.jpg