https://h2der.org/wp-content/uploads/2022/06/123-1178x840.jpg
https://h2der.org/wp-content/uploads/2022/06/123-1280x1182.jpg

Yeşil Hidrojen

Hidrojen, atom numarası 1 olan, periyodik cetvelin tepesindeki element. Evrenin kütlesinin yüzde 75’i hidrojendir. Doğada saf halde bulunmaz. 2 hidrojen bir oksijen atomu ile birleşir ve su oluşur. Hidrojen adı, Yunanca “su oluşturan” anlamına gelir.

Suyun elektrolize edilmesi, yani elektrik yardımıyla atomlarına ayrılmasıyla, sıvı halde üretilebilir.

Hidrojen, dünyadaki en uçucu ve yanıcı elementtir.

Yalnızca yenilenebilir enerji kaynaklarından elde edilen elektrik kullanılarak suyun elektrolize edilmesi ile üretilir. Yani rüzgar ve güneş enerjisinden sağlanan elektrik, yeşil hidrojen üretiminin anahtarıdır.

Avrupa’nın elektrik üretiminde rüzgar santralleri için en verimli ülke İngiltere’dir, Türkiye ikinci sıradadır. Avrupa’nın elektrik üretiminde solar enerji için en verimli ülke İspanya’dır, Türkiye ikinci sıradadır.

Rüzgar ve solar enerji üretimi bütün değerlendirildiğinde, Türkiye’nin potansiyeli birinci sıradadır.

Yeşil hidrojen, karbondioksit içermez.
Yeşil Hidrojen, yakıt olarak kullanıldığında karbon salımına neden olmaz.
Yeşil Hidrojen, yakıt olarak tüketildiğinde, atık maddesi saf oksijendir.
2021 SONU İTİBARİYLE, TÜKETİMİ GERÇEKLEŞEN

70 MİLYON TON HİDROJEN, FOSİL KAYNAKLARDAN ELDE EDİLİYOR.

Sürdürülebilir

Hidrojenin doğada bol miktarda bulunması. Üretimi sırasında veya yanma esnasında kirletici gazlar yaymaması.

Verimli

İyi bir enerji dönüşüm etkinliğine sahip olması. Geleneksel fosil yakıtlardan daha yüksek alt ve üst ısıl değerlere sahip olması. Minimum kayıpla uzun mesafeler boyunca transfer edilebilmesi.

Farklı Alanlarda Kullanılabilir

Mesken, ticari, endüstriyel ve mobilite gibi farklı alanlarda kullanılabilir olması, ayrıca elektrik ve sentetik gaza dönüştürülebilmesi.

%100 Doğa Dostu ve Çevreci

Birincil enerji kaynaklarını koruması ve üretimi, depolanması, taşınması ve nihai kullanımı ile çevreye zarar vermemesi.

Depolanabilir

Gerekli düzenlemelerle farklı şekillerde depolanabilmesi ve daha hafif oldukları için kullanımının lityum iyon pillere göre daha kolay olması. Farklı amaçlar için ve üretiminden sonra kullanılmasına imkan sağlaması.

Taşınabilir

%20’ye varan oranlarda doğalgaz ile birlikte var olan doğalgaz altyapısı ile taşınabilir. Bu yüzdeyi artırmak onları uyumlu hale getirmek için mevcut gaz altyapılarında farklı unsurların değiştirilmesini gerektirecektir.

Dünyada Yeşil Hidrojen

Avrupa Birliği’nin ‘Fit for 55’ anlaşması kapsamında 2030 yılına kadar 5,6 milyon ton (Mt) yeşil hidrojen üretimi öngörülüyor.

Yeşil hidrojenin en önemli avantajlarında biri, yenilenebilir enerji kaynakları kullanılarak hidrojen elde edildiğinde sadece su çıkıyor.

Hidrojenin bir diğer avantajı ise farklı formlarda depolanarak nakliyesi ve sonrasında istenen forma dönüştürülmesi ve fosil yakıtlara nazaran daha yüksek ısıl değerine sahip olması.

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı’nın (IRENA, 2022) raporuna göre, yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen hidrojenin, 2030 yılında fosil yakıt alternatifleriyle maliyet konusunda rekabet edebileceği tahmin ediliyor.

Mevcut doğal gaz boru hatları altyapısı, limanları, sanayi kaynaklı hidrojen talebi ve yenilenebilir enerji potansiyeli, Türkiye’ye yeşil hidrojen konusunda avantaj sağlıyor.